.

TERUGGAVE POLITIEK
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Belle et Beau laat toe goederen binnen de 14 dagen na levering terug te sturen. Indien u een product wenst terug te sturen, stuur dan een mail naar info@belleetbeau.be. Na het ontvangen en aanvaarden van uw vraag tot terugzending, krijgt u van ons een bevestiging, dat het product mag worden teruggestuurd én dat de door u betaalde bedragen voor aankoop worden teruggestort. Gelieve geen producten terug te sturen zonder een bevestiging van Belle et Beau, deze producten zullen worden geweigerd. We aanvaarden geen producten die op kosten van bestemmeling worden verstuurd. Artikelen dienen geretourneerd te worden in de originele verpakking en zonder beschadiging.
Belangrijk: het terugsturen van een product wijst op een fout van onzentwege. Als u ons de reden van uw terugzending mededeelt, kunnen wij onze producten en diensten tegenover onze klanten nog verbeteren.

Instagram photo

Belle et Beau choice